Ασφάλιση ποδηλάτου – μια πρωτοποριακή κάλυψη μέσα από τη συνεργασία της ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε – Πρακτόρευση Ασφαλειών και της Interlife ασφαλιστικής.

Όπως στους περισσότερους περιβαλλοντικούς τομείς έτσι και στον τομέα της μετακίνησης η  Ελλάδα έρχεται τα τελευταία χρόνια να ανακαλύψει τα προτερήματα της αστικής μετακίνησης με τη χρήση ποδηλάτου. Αυτό φαίνεται και στις συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις ποδηλάτων που έχουν οδηγήσει σε άνοιγμα νέων σημείων πώλησης και ενοικίασης ποδηλάτων. Η ιδιοκτησία και χρήση του ποδηλάτου επιφέρει όμως και κάποιους κινδύνους που η ασφαλιστική αγορά όφειλα να μετρήσει και εν τέλει να καλύψει. Έτσι ασπαζόμενοι όλους τους κινδύνους και υποχρεώσεις που ενέχει η κυκλοφορία σε δημόσιο δρόμο εμείς στην ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε – Πρακτόρευση Ασφαλειών μέσα από τη συνεργασία μας με την Interlife Ασφαλιστική παρέχουμε στους πελάτες μας το νέο πρωτοποριακό πακέτο SAFEBIKE το οποίο σχεδιάστηκε από την Interlife Ασφαλιστική για να καλύψει τόσο το ποδήλατο όσο και τον αναβάτη αλλά και τον τρίτο που θα υποστεί ζημία από αυτόν. Κύρια χαρακτηριστικά του SAFEBIKE είναι η ασφάλιση ατόμων από 12 έως 65 ετών με καλύψεις που περιλαμβάνουν :

 

  • Αστική Ευθύνη ποδηλάτη
  • Ίδιες ζημίες ποδηλάτου
  • Ολική Κλοπή ποδηλάτου
  • Απώλεια Ζωής του αναβάτη
  • Μόνιμή ολική ανικανότητα του αναβάτη
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
  • Οδοντιατρικά και Οπτικά έξοδα του ποδηλάτη
  • Νοσοκομειακό επίδομα και Άμεση φροντίδα ατυχήματος.

 

Όλες οι παραπάνω καλύψεις προσφέρονται με την αμεσότητα και τον επαγγελματισμό της ΕΡΓΟΒΑΣ Α.Ε – Μεσίτες Ασφαλειών σε ένα προνομιακό ασφάλιστρο που ξεκινάει από 40 ευρώ το έτος και καταλήγει στα 135 ευρώ το έτος.

Καλέστε μας!